Co to są lokaty bankowe?

Lokaty Bankowe

Lokaty bankowe to produkty finansowe oferowane przez banki. Są to produkty zaliczane do kategorii oszczędnościowych. Idea lokaty to powierzenie przez klienta swoich oszczedności do banku na określony czas. Po tym czasie bank zobowiązuje się do oddania powierzonego wkładu wraz z wygenerowanymi odesetkami.

Lokata to tak zwana umowa, którą zawieramy z bankiem na określony czas. Możemy oczywiście zrezygnować wcześniej z lokaty czyli zerwać lokatę, jednak z reguły kończy się to oddaniem wkładu lokaty, ale już bez odsetek. W ten sposób banki zabezpieczają się przed wcześniejszym zrywaniem lokat. Dzięki temu bank ma pewność, że może dysponować powierzoną przez klienta kwotą przez określony czas.

Dobre lokaty bankowe

Niewiątpliwie jest to obecnie jedna z najbezpieczniejszych form oszczędzania. Atrakcyjność lokaty zależy w znacznym stopniu od oprocentowania które posiada. Czyli im oprocentowanie jest wyższe, tym lokata jest korzystniejsza.

Żeby nie było jednak tak dobrze, obecnie od wygenerowanych odsetek musimy jeszcze zapłacić podatek Belki. Czyli uwzględniając podatek otrzymamy 80% wygenerowanych odsetek.

Przy mało opłacalnych lokatach (czyli oprocentowanych na poziomie ok 4%) przy takim układzie z uwzględnieniem podatku Belki oraz inflacji nie zarobimy nic. Dopiero wyższe oprocentowanie lokaty pozwala nam liczyć na mały zysk.


PKO Bank PolskiPKO Bank Polski

Polecamy bank PKO Bank Polski - duży i stabilny bank działający w Polsce

PKO BANK POLSKI »

Lokaty Bankowe

Rodzaje lokat bankowych oraz parametry są bardzo istotne przy wyborze.

Czytaj więcej »

Polecamy również: najlepsze lokaty